O nás

Na začátku byl studentský soubor. Účinkovala v něm řada ajťáků a o jeho historii se zde víc nedočtete. Není totiž nikdo, kdy by tento soubor pamatoval. S lidmi, kteří byli u jeho zrodu, už nemluvíme.¹ Tento ansámbl s přibývajícími léty měnil obsazení, rozpínal se až ke studentům architektům² a rašil k všeobecné prosperitě. Dobrá polovina současného obsazení souboru se tak poprvé sešla u hry z psacího stroje dobrodruha jménem Pierre-Henri Cami. Hra to nebyla celistvá, alébrž v sobě nesla celou řádku několikaminutových dílek, notně šílených, různě tematizovaných a vždy rozličných dle možností překladu francouzského humoru. Sbírku jsme uváděli pod název Kabaret aneb My za to nemůžeme, on to tak napsal!

Hra slavila kolosální úspěch a všem třiceti divákům se moc líbila, včetně pana technika v divadle, který už viděl jinčí kousky! Abychom nezvlčili nalezenou slávou, bez váhání okamžitě jsme se vrhli do přípravy další inscenace. Jednoho rána zkrátka vzal jeden z členů souboru do ruky tužku a napsal nové představení. Tato hra posléze vešla ve známost pod názvem Jablko sváru CMXLVII. Legendy vypráví, že během procesu tvorby padlo šestnáct lahví s etiketou Mountain Dew a autor se z toho dodnes nevzpamatoval. Zlí jazykové tvrdí, že byl takový vždy.

Za doby zkoušek inscenace se opět proměnila polovina osazenstva, načež padlo konečné rozhodnutí oprostit se od starých ideálů a nahodit spolku stabilní neutrální název a identitu, ježto nikdo z původních zakladatelů se již nemohl bránit pošlapání jejich odkazu. Plnou parou do přítomnosti, jsme tu my, 23. divadelní divize, s Vámi na věčné časy a nikdy jinak. Stmeleni osvětimským humorem, zakázanými internetovými memy a pohrdlivostí konceptuálním uměním hrajeme duchaplné hry, jejichž hloubky si nemáte šanci všimnout.


¹ Zřeknutí se odpovědnosti: Na nátlak našeho reklamního, reklamačního a všeobecně byrokratického oddělení uvádíme, že původní soubor veselých kop se honosil názvem FITdivad1.0 Beta.

² Po obměně stavů došlo k první změně názvu na FITFA³, zatímco diváci se při uvedení další hry dočkali poslední úpravy jména na vkusné FITFA & Jiří.*

³ To je ten velkej barák ČVUTu, ju?

* Pokud se vám připalují nervová ganglia, zde je obrázek: